آموزش خوشنویسی -  خوش خطی

آموزش سریع ویژه تمرین با خودکار یا مداد:

1- روی خط بنویسید

2- هم اندازه و همشکل بنویسید

3-از یک الگوی خط استفاده نمائید(نسخ-نستعلیق-شکسته-فانتزی)

4-فواصل بین حروف کوچک و بزرک از تمام جهات یکی باشد

5-با عجله ننویسید

6-در ابتدا از مداد معمولی و پس از چند روز از خودکار بیک استفاده نمائید.

با رعایت موارد فوق و چند جلسه راهنمائی حضوری نزد مربی مطمئنا خوش خط خواهید شد. فقط کافی است 20 ساعت با دقت تمرینات را انجام دهید .

 

 

آموزش اصولی

تمرین نظری  -عملی

نظری   :    شما باید خطوط نستعلیق -نسخ- یا ثلث اساتید طراز اول را تهیه و در ابتدا به خوبی ببینید  و نحوه کرسی بندی و جایگاه مفردات و ترکیبات  و زیبائی خطوط را به خاطر بسپارید .

عملی :   مرحله بعد تمرین عملی از روی کار های اساتید  می باشد که هم میتوانید با مداد یا خودکار این کار را انجام دهید و یا با قلم نی و دوات و رعایت اطول ذیل الزامی است

اول: تمامی حروف روی خط باشند

دوم: اندازه خرد اندامها و درشت اندامها (مفردات- مرکبات) یا حروف ریز و کلمات نسبت بهم یک اندازه باشند یعنی دوایر برابر باهم و مدات و کشیده ها نیز یکسان و حروفی مثل د-ر-و و... نیز هم اندازه باشند

سوم: نقطه های روی سطر در یک راستا باشند

چهارم: فواصل بین حروف یک اندازه باشند

پنجم : برای ایجاد ضخامت در خط تحریری یا ریز کمی خودکار یا مداد را بیشتر فشار دهید و در قسمتهائی که نیاز به ریزتر نویسی و ضخامت کمتر میباشد کمتر فشار دهید.

با رعایت موارد بالا و تلاش مستمر شما نیز دارای خطی خوب خواهید شد فقط و فقط رعایت نظم در نوشتن هر چند بد خط بنویسید اما نظم و مرتب نویسی معایب بد خطی را می پوشاند

در خوشنویسی با قلم کار کمی سختتر است چون باید قلم نی توسط استاد تراشیده یا تهیه شود -مرکب خوب تهیه شود - هنگام نوشتن قلم گذاری در زاویه 62 درجه  باشد.

 

به خاطر داشته باشید جهت یادگیری لازم است که ابتدا خطوط اساتید را به خوبی ببینید و اشکال را در ذهن خود بسپارید و سپس شروع به تمرین کنید .

 

بهترین روش برای یادگیری  مشق نظری  یا نگاه کردن دقیق به نمونه خط اساتید و مشق عملی یا تمرین با قلم نی و خودکار از روی سرمشق استاد یا نمونه خط اساتید  .

 

 درنوشتن با خودکار و مداد یا خط تحریری  باید جاهایی که قطر خط بیشتر است خودکار یا مداد را بیشتر فشار داد .

 

در سطر نویسی ابتداو انتهای سطر نیم نقطه بالاتر میباشد .

 

با رعایت نکات ذکر شده شما بیش از 50 درصد اطلاعات لازم را بدست آوردید و با کمی تلاش در چند جلسه شاهد بهتر شدن خط خود خواهید بود.

 

لوازم مورد نیاز :

  • قلم نی خیزران عربی یا ایرانی برای مبتدیان و قلم نی دزفولی رنگ قرمز مایل به مشکی و محکم
  • دوات (لیقه،مرکب،ظرف)
  • دفتر گلاسه یا نیم گلاسه
  • کتاب رسم المشق امیر خانی کتاب ترکیب در نستعلیق استاد فلسفی-کتاب آداب الخط امیر خانی
  • مداد- خودکار بیک مشکی-خط کش – زیر دستی .

وسایل جانبی شامل
فایلهای آموزشی ویدئوئی اساتید
کپی رنگی یا سیاه سفید از خطوط اساتید
نرم افزار های خوشنویسی (میرعماد-چلیپا)

در صورت نیاز لوازم توسط این آموزشگاه نیز تهیه و ارسال خواهد شد. که با توجه درخواست شما قیمت برآورد و به اطلاع رسانده میشود.

جهت تماس میتوانید به ایمیل نامه ارسال کنید

sabzfam@gmail.com           sabz_fam@yahoo.com

یا با شماره تلفنهای ذیل   تماس بگیرید .

09153159856 -09388489856  -   05117230194